Aplikimet e ndriçimit të projektit

Ndërsa ekonomia e Kinës vazhdon të lulëzojë, "ekonomia e natës" është bërë një pjesë integrale, me ndriçimin e natës dhe dekorimet piktoreske që luajnë një rol vendimtar në nxitjen e zhvillimit ekonomik urban.Me përparime të vazhdueshme, ka zgjedhje më të larmishme në teknikat e ndriçimit urban të natës, megjithatë ndriçimi i përmbytjes mbetet një metodë klasike për zbukurimin arkitektonik.Ndërsa nata zbret, strukturat e qytetit veshin veshje të shkëlqyera, duke përmirësuar pamjen e errët të qytetit me joshje dhe vitalitet, duke paraqitur vlera të rëndësishme humaniste dhe ekonomike, falë ndriçimit të përmbytjes.

Aplikimet e ndriçimit të përmbytjeve përfshijnë tre fusha kryesore:

1. Ndriçimi i përmbytjeve të ndërtesave: Theksimi i veçorive dhe temave unike të strukturave, duke theksuar bukurinë dhe strukturën e tyre.
2. Ndriçimi i përmbytjeve të peizazhit: Gjallëron pemët, tiparet ujore, bonsai, lëndinat dhe peizazhet, duke i bërë ato më të gjalla dhe tërheqëse.
3. Ndriçimi Urban Flood: Modernizimi i peizazheve të qytetit, duke theksuar imazhin e tyre të veçantë dhe duke nxitur një mjedis më të shëndetshëm me dritë.

Konsiderata për NdërtiminNdriçimi i përmbytjeve:

1. Kuptoni plotësisht karakteristikat, funksionet, materialet e jashtme, aspektet kulturore lokale dhe mjediset përreth të ndërtesave.Krijoni një koncept gjithëpërfshirës të projektimit dhe efektet e dëshiruara.
2. Zgjidhni ndriçuesit e përshtatshëm dhe kthesat e shpërndarjes së dritës.
3. Zgjidhni temperaturat dhe nuancat e përshtatshme të ngjyrave të burimit të dritës bazuar në materialet e ndërtesës.
4. Për muret me perde qelqi që nuk reflektojnë dritën, merrni parasysh metodat e ndriçimit të brendshëm dhe bashkëpunoni me profesionistët e arkitekturës për të rezervuar burimet e energjisë dhe për të përdorur burime drite pikash në shkallë të vogël për ndriçimin e fasadave.
5. Llogaritjet e zakonshme të ndriçimit përfshijnë metodat e kapacitetit të njësisë, metodat e fluksit të dritës dhe llogaritjet pikë për pikë.

Karakteristikat e ndriçimit të përmbytjes së peizazhit:

1. Ndriçimi në peizazhet e kopshteve sjell një jetë dytësore për mjedisin gjatë natës, duke krijuar një spektakël të shkëlqyer, magjepsës dhe duke nxitur një ndjenjë bukurie dhe kënaqësie.
2. Përtej ndriçimit bazë, ndriçimi i natës shërben për një funksion dekorativ, duke tërhequr turmat dhe duke injektuar vitalitet në hapësira, duke ndryshuar gjendjen shpirtërore dhe duke i ofruar ngushëllim shpirtit.
3. Dizajni i ndriçimit të peizazhit nuk është vetëm i përqendruar te njeriu, por gjithashtu përmbush kërkesat estetike të mjediseve ekologjike dhe stileve të jetesës.

Karakteristikat e Ndriçimit Urban Flood:

1. Ndriçimi urban nga përmbytjet jo vetëm që tregon vitalitetin e një qyteti, por gjithashtu krijon një atmosferë të veçantë urbane.Ai përmirëson elementë si sheshe, kopshte, pika referimi dhe rrugë, duke krijuar një skenë të mrekullueshme, por praktike të natës për kënaqësinë fizike dhe mendore të njerëzve.
2. Zbatimi racional i arkitekturësndriçimi i përmbytjevepërdor ngjyrat e çelura, duke marrë parasysh mjedisin dhe karakteristikat e materialit, për të krijuar atmosfera të gjalla ose të qeta, duke arritur efekte artistike ideale.

Sigurisht!Duke vazhduar nga ku e lamë:

Karakteristikat e ndriçimit urban të përmbytjeve:

3. Karakteristika më domethënëse e ndriçimit të përmbytjes është ndryshimi i ngjyrave dhe teksturave të brendshme të ndërtesave nëpërmjet dritës, duke i shndërruar strukturat e ndriçuara në trupa kristalorë, gjysmë të tejdukshëm.Është një shkrirje e teknologjisë dhe artit, duke dhënë forma dhe ngjyra arkitekturore gjatë natës.

4. Zbatimi i teknikave arkitektonike të ndriçimit gjatë natës varet nga faktorë si tekstura, imazhi, vëllimi, shkalla, ngjyra, efektet e dëshiruara të ndriçimit, pikat e shikimit dhe marrëdhëniet me mjedisin përreth.Teknikat e ndriçimit përfshijnë fshehjen dhe zbulimin e dritës, theksin, kontrastet, ritmin, integrimin, rrjedhën dhe koordinimin me ngjyrat.

Format e shprehjes së ndriçimit të përmbytjes:

Për modelet konvencionale të ndriçimit të përmbytjeve, zakonisht përdoren tre forma:

1. Ndriçimi i përmbytjeve:Ndriçimi i drejtpërdrejtë i ndërtesave duke përdorur prozhektorët për të nxjerrë në pah format dhe veçoritë e tyre dalluese.
2. Ndriçimi kontur: Vendosja e dritave LED në skajet e strukturave për të përshkruar format e tyre bazë, shpesh duke përdorur shirita LED ose tuba dixhitalë.
3. Ndriçimi dinamik: Përdorimi i dritave të ndryshme LED të kontrolluara nga një kontrollues për të ndryshuar vazhdimisht modelet dhe ngjyrat, duke përmirësuar efektin e ndriçimit 3D dhe duke shfaqur ngjyra moderne arkitekturore kulturore.

微信图片_20231228141010

Qasjet e projektimit dhe pikat kryesore:

Merrni parasysh materialet e jashtme të ndërtimit:
- Struktura e sipërfaqes ndikon ndjeshëm në efektet e ndriçimit.
- Sipërfaqet e vrazhda si bojë, gur ose pllaka tregojnë efekte më të mira ndriçimi pas ekspozimit në dritë.
- Sipërfaqet e lëmuara si alumini ose qelqi reflektojnë dritën dhe kërkojnë teknika të përshtatura ndriçimi.Për shembull, xhami mund të marrë në konsideratë metodat e ndriçimit të brendshëm.

Përqendrohuni në ndërveprimin midis dritës dhe njerëzve:
- Modelet e ndriçimit në peizazhet e kopshteve duhet të sigurojnë siguri dhe të krijojnë përvoja zhytëse të dritës dhe hijes, duke rritur ndërveprimin.
- Mjediset me ndriçim gjithëpërfshirës lejojnë vizitorët të përfshihen më thellë, duke shfrytëzuar dritën për përvoja zhytëse.

Projektimi i peizazheve të kopshtit për skena të ndryshme:

- Projektet e ndriçimit të peizazhit kujdesen për ndryshimet e ndryshme të skenës dhe ambientin e rajonit, duke krijuar humor të ndryshëm atmosferik sipas kërkesave të zonës.
- Lloje të ndryshme ndriçimi si dritat e oborrit, dritat e peizazhit, dritat e pemëve, dritat e varrosura, dritat e lëndinës, dritat e murit, dritat konturore, shiritat e dritës, dritat nënujore dhe skulpturat e lehta përdoren në ndriçimin modern të peizazhit.

Ndriçimi i peizazhit me veçori ujore:

1. Veçoritë ujore janë pjesë përbërëse e peizazheve të kopshteve, që variojnë nga liqenet e gjera te përrenjtë, shatërvanët, ujëvarat dhe pishinat.Ndriçimi gjatë natës për elementët ujorë përdor kryesisht ndriçimin në peizazhet aktuale dhe të pasqyruara dhe pemët dhe kangjella në brigje për të krijuar reflektime.Ky ndërveprim midis reflektimeve dhe veçorive aktuale pasuron përvojën vizuale, duke shtuar dinamizëm dhe hijeshi.

2. Për shatërvanët dhe ujëvarat përdoret ndriçimi nënujor.Vendosja e dritave nënujore me ngjyra të ngjashme ose të ndryshme të rregulluara në modele të caktuara krijon efekte magjike dhe i shton bukuri unike këtyre veçorive.

Konsideratat gjatë instalimit të pajisjeve të ndriçimit:

1. Vendosja optimale: Zgjidhni pozicione të përshtatshme për instalimet, duke siguruar ndriçim të barabartë.Distancat e duhura dhe lartësitë e instalimeve janë vendimtare.
2. Konsistenca: Intensiteti i dritës duhet të përputhet me mjedisin e ambientit, duke shmangur teprimet që mund të shtrembërojnë mjedisin.
3. Shkëlqimi dhe temperatura: Shkëlqimi dhe ngrohtësia ose freskia e dritave duhet të merren parasysh me kujdes, duke dalluar zonat parësore dhe dytësore.
4. Dendësia e instalimit: Siguroni uniformitet të mirë.Pajisjet e instaluara mbi ndërtesa duhet të vendosen në një distancë prej 2,5 deri në 3 herë më shumë se gjatësia e kllapave për të shmangur krijimin e zonave të ndritshme në formë ventilatori.

Integrimi i ndriçimit me natyrën:

1. Dizajni i ndriçimit duhet të përzihet me natyrën, duke respektuar ritmet biologjike dhe fiziologjike të njerëzve dhe natyrës, duke minimizuar ndikimin në qeniet natyrore për shkak të ndryshimeve të ndriçimit.
2. Sistemet e ardhshme të ndriçimit duhet t'u përmbahen parimeve ekologjike, duke promovuar konsum të ulët të karbonit dhe reduktim të energjisë, duke minimizuar ndërprerjet në format natyrore të jetës.
3. Mjediset ideale të ndriçimit duhet të bashkojnë vlerat humaniste, artistike dhe ekologjike, duke u harmonizuar me shoqërinë dhe duke nxitur një vizion të unifikuar.

Aspektet kryesore tëNdriçimi i përmbytjeveDizajni:

1. Theksoni pikat referuese të rëndësishme: Theksoni dhe shfaqni elementë ose veçori të rëndësishme brenda peizazhit.Këto mund të jenë skulptura, burime, pemë ose ndërtesa.
2. Krijoni shtresa: Përdorni kënde, lartësi dhe intensitete të lehta për të gjeneruar thellësi brenda peizazhit.Përdorni dritat e vëmendjes, rondele muri ose dritat në tokë për hije dhe reflektime të ndryshme, duke rritur dinamizmin.
3. Konsiderimi i ngjyrave: Zgjidhni nuancat e përshtatshme për të shtuar dramë dhe ambient.Tonet e ngrohta ose të ftohta krijojnë humor të larmishëm, duke ndikuar në emocione dhe perceptime.
4. Kontrolli i Ndriçimit dhe Efektet Dinamike: Përdorni sisteme të zgjuara të kontrollit për menaxhim të saktë.Rregulloni ndriçimin, ndryshimet e ngjyrave, gradientët ose efektet e dridhjes për të krijuar ndriçim dinamik, duke rritur joshjen dhe ndërveprimin.
5. Mjedisi rrethues: Llogaritja e rrethinës për të parandaluar shqetësimin ose ndotjen nga drita.Shmangni ndriçimin e tepërt ose projeksionin e drejtpërdrejtë drejt qiellit.

6. Efikasiteti i Energjisë dhe Eko-mirëdashja: Zgjidhni pajisje LED dhe sisteme kontrolli inteligjente për konsum të reduktuar të energjisë dhe ndikim në mjedis.

Ndriçimi i përmbytjeve, i aplikuar kryesisht në mjedise të jashtme si arkitektura, kopshtet, pikat piktoreske dhe skulpturat, synon të tërheqë vëmendjen në zona specifike, duke i bërë zonat e ndriçuara qendrën vizuale të mjedisit të natës, duke tërhequr vëmendjen dhe duke krijuar një atmosferë të gjallë nate.

Ndriçimi i përmbytjeve jo vetëm që pasuron përvojat e natës dhe krijon mjedise të jashtëzakonshme, por gjithashtu ka implikime të rëndësishme për zhvillimin e turizmit kulturor urban, duke formuar peizazhet e natës së qytetit dhe duke nxitur ambientin kulturor.


Koha e postimit: Dhjetor-28-2023